İstihdam kalkanı paketi hazır

İstihdam Kalkanı Paketi hazır. Bu hafta meclise sunulması beklenen paket ile birlikte 25 yaş altı gençler ve 50 yaş üstü kişilerin daha kolay iş bulamaları hedefleniyor. Bu amaçla hazırlanan taslakla üç temel değişiklik yapılacak.

Düzenlemeyle birlikte, önceden istisnai hallerde yapılabilen “Belirli süreli” iş sözleşmeleri için artık “Objektif koşul “aranmayacak. İşin süreli olup olmadığına bakılmaksızın ve zincirleme olarak belirli süreli sözleşme yapılabilecek.

Belirli süreli sözleşmesi biten işçi sözleşmede özel madde olmadığı, takdirde kıdem ve ihbar tazminatı talep edemeyecek. Ayrıca işe iade davası açamayacak.

Taslaktaki bir diğer düzenleme ise sigortayla ilgili. 25 yaşından küçük kişilerin ayda 10 günden az çalıştırılması halinde uzun vadeli sigorta primi yatırma zorunluluğu ortadan kalkacak .

İşverenin yüzde 2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi yatırması yeterli olacak.

Düzenlemeyle birlikte kısmi zamanlı çalışma, devlet desteği ile teşvik edilecek.

50 yaş ve üzerindeki kişiler tam zamanlı çalışmadan kısmi zamanlı çalışmaya geçerlerse gelir vergisi istisnasından yararlanacak.

Ayrıca bu kişilerin çalışmadıkları sürelere ilişkin primleri devletçe karşılanacak.

Böylece ayda 15 gün çalışan bir kişi yarım ücret alacak ancak primi 30 gün üzerinden yatırılacak.

Bir cevap yazın